Historia

Chianina [ki-a-ni-na] är en italiensk nötköttsras. Det sägs vara en av de äldsta koraserna som finns idag, ett påstående som grundas på att arkeologer har funnit rester efter denna ras från etruskernas tid i det forntida Italien, 400 år f. Kr. Namnet Chianina kommer från Chianina-dalen i Toscana och det är också i detta område som rasen har sitt ursprung, runt städerna Arezzo, Siena och Perugia. Rasen användes under lång tid som dragdjur men sedan moderniseringen av jordbruket påbörjades har inriktningen på aveln ändrats. Tidigare avlades på långa ben, goda rörelser och starka muskler. Idag vill man, förutom att bevara de gamla kriterierna, även förbättra tillväxten. Rasen infördes till USA i början av 1970-talet och finns numera även i Sydamerika, Sydafrika och i övriga Europa.

Kännetecken

Chianinan är känd för sin storlek: kon kan väga 900 kg och ha en mankhöjd på 175 cm, motsvarande för tjuren är 1500 kg och 180 cm i mankhöjd. Även kalvarna är stora men detta till trots har korna lätta kalvningar, beroende på bra bäcken och bra kors. Utseendemässigt betecknas djuren som vita eller stålgrå med svart mule, klövar och svanstipp. Kalvarna är dock ljusbruna de tre första månaderna. Hornen är framåtböjda. Rasen har mycket god tillväxt och används därför mycket i korsningsavel. Chianinans muskler är välutvecklad och tydliga. Djuren har långa ben jämfört med många andra koraser och skelettet är tunt men starkt. Deras huvuden är långa och smala.

 

 


Kött

Slaktutbytet, den procentuella mängden man får ut på en slaktkropp, på en renrasig tjur kan uppgå till 65%. Köttet ska innehålla en liten mängd dåligt kolesterol, vilket är bra för hälsan. I Italien har djuren ett eget klassningssystem och betalas mycket bra, eftersom kvalitén på köttet är mycket viktigt. Chianinaköttet har fått EU-skydd IGP (=International Geographic Profection) eller som det heter på italienska: ”Vitello Bianco dell Appennino Centrale”.

 

Källor:

Wikipedia

Chianina på Geddeknippeln